spinnangr

Rusproblemer løses ikke med bøter, fengsel eller bortvisning

 

Norsk narkotikapolitikk har i hovedsak tre mål: Å forhindre flest mulig fra å bruke illegale rusmidler, å redusere skader og å gi de som er blitt rusavhengige et verdig liv. Jeg mener at straff for bruk av rusmidler ikke bidrar til å nå noen av disse målene.


Bildet er av en sprøyte som inneholder motgift for heroin, et enkelt verktøy som redder flere liv.

En studie bestilt av Verdens helseorganisasjon viste at land med en streng narkotikapolitikk ikke har lavere bruksnivå enn land med en liberal politikk. Med andre ord er det lite som tyder på at høye straffer bidrar til mindre bruk av ulovlige rusmidler. Vi vet også at forbudet ikke fungerer. Med det mener jeg at man skal lete en stund for å finne en norsk kommune der det ikke er mulig å få tak i noen illegale rusmidler. Vi klarer ikke en gang å holde rusmidlene unna skoler eller fengsler.


Straff hjelper heller ikke rusbrukere eller dem som er blitt avhengige. Rusavvenning krever helsemessig og sosial oppfølging, ikke fengselsopphold eller bøter. Rundt en tredjedel av de innsatte i fengslene sitter for narkotikarelaterte forbrytelser. Fengsel kan i verste fall bli en inngangsport til økt misbruk og kriminalitet. Den stigmatiserende virkningen av straffeforfølgelse vil også kunne føre til at sosiale bånd til personer og miljøer som ikke bruker narkotika brytes og dermed føre sårbare grupper ut i større utenforskap. Å straffe rusbruk er et uetisk feilgrep om målet er  å bekjempe bruk av illegale rusmidler og problemer knyttet til rusavhengighet.

Jeg mener at:
-rusavhengighet må møtes med sosialpolitiske virkemidler, ikke bøter, bortvisning og fengselsopphold. 
-det er behov for egen politikk for de ulike rusmidlene, slik at vi får ulik og tilpasset politikk for cannabis og sterkere stoffer.
-det er behov for å endre lovverkets fokus fra å straffe personlig besittelse og bruk til å kun straffe ulovlig salg og import av rusmidler.
-vi bør utrede ulike reguleringsmodeller for de mest brukte stoffene i den hensikt å redusere tilgjengeligheten for unge, begrense pengestrømmene til organisert kriminalitet og redusere skadevirkningene av rusbruk. Alle stoffer skal fortsatt være forbudt å produsere og omsette, annet enn til offentlig godkjent behandling eller gjennom strengt statlig regulert distribusjon.

Dette vil jeg jobber for, både som leder av Foreningen tryggere ruspolitkk og som politiker i Venstre.

Les også min kronikk i Dagbladet Straff for rusbruk er meningsløst, skrevet i samarbeid med Hans Fredrik Marthinussen som er professor i rettsvitenskap ved UIB og Svae sitt innlegg i Bergens Tidende etter min debattopptreden på Underhuset, TV2. (kort reklame først)  Les gjerne også min kronikk MDMA bør reguleres.

Én kommentar

tankenemine67

02.02.2016 kl.15:50

Helt enig. Å straffe folk for å ruse seg er jo meningsløst. Det er da deres egen sak og kun dem selv det går ut over. Bare tull.

Skriv en ny kommentar

hits