spinnangr

Tro det eller ei: Norsk politi kan lære av amerikansk politi!

Les om erfaringene fra Seattle i USA der politiet lar folk gå fri om de blir tatt med flere gram illegale rusmidler- og om hvorfor denne tilnærmingen i kombinasjon med behandling og hjelp programmet fungerer langt bedre enn fengselstraff og bøter!

Når du hører "amerikansk politi" tenker du kanskje på politi med våpen i beltet, en aggressiv tilnærming der man bryter opp dører og får mennesker til å legge seg ned på bakken - eller andre bilder som vi gjerne husker fra tv-serier og filmer. Dette er dessverre ganske tett på virkeligheten også, men heldigvis ikke alle steder i USA.
I Seattle kom det nemlig et initiativ til å teste ut politiarbeid på en ny måte. De sosiale problemer knyttet til rusbruk, kriminalitet og prostitusjon var meget store, og flere manglet et hjem eller andre grunnleggende forutsetninger for å kunne få seg et bedre liv. Noen begynte å se at straff med bøter og fengsel ikke bidro positivt, og det var ofte de samme menneskene som ble tatt igjen og igjen.

-Vi kunne ikke endre lovverket på kort tid, så vi bestemte oss for å gjøre noe lokalt, fortalte "Captain Deanne Nollette" meg da jeg traff henne etter et foredrag i København denne uken på en erfaringskonferanse om rus. I starten var det mye motstand. Det var en holdning om at dem med rusproblemer eller som solgte sex burde straffes. 

Men ildsjeler i Seattles politimyndigheter fikk opp et forsøksprogram som har vist seg å fungere langt bedre enn forventet. I 2011 innførte de et nytt program, kalt LEAD.
Programmet gjør at mennesker som blir tatt med små mengder illegale rusmidler (3 gram amfetamin, kokain eller heroin) kan få hjelp i stedet for straffeforfølgning og fengsel. I tillegg engasjerte politiet seg for å utvikle langvarige gode relasjoner til dem man tidligere hadde jagd rundt. En med rusprobelemer fortalte at han gikk fra å få panikk og løpe vekk hver eneste gang han så en politiskikkelse, til å dra bort for å snakke. Mange utviklet nye relasjoner til politiet som gikk fra sterk frykt til tillit. 

Politiet oppdaget også at mange solgte rusmidler eller sex for å finansiere eget misbruk. I motsetning til i Portugal har man i LEAD-programmet også kommet til at man ikke vil straffe salg av de samme mengdene, ettersom det nettopp ofte er de samme menneskene man vil hjelpe. De har også valgt å øke mengden de kan bli tatt med fra 3 gram til hele 7 gram. Jeg spurte hvorfor dette bare var for kokain, amfetamin og heroin, og ikke for cannabis eller mildere stoffer. Dianna svarte med at slike stoffer var nærmest ansett som lovlig, det var ikke noe poeng å skulle kriminalisere det. Det er de sterkt vanedannende og skadeliste rusmidlene de er mest opptatt av å få bort fra gata, og for å få det til må dem som selger dem få hjelp til en annet liv. 

University of Washington publiserte i 2015 en en evaluering av virkningene av LEAD-programmet, der man så spesielt på tilbakefallsprosenten.
Resultatene var signifikant. Evalueringene viste at LEAD-deltakerne hadde 34-58 prosent lavere odds for å bli arrestert sammenlignet med en kontrollgruppe som gikk gjennom rettsvesenet som vanlig. 58% lavere odds var for den mest utsatte gruppen som  gjerne var uten hjem og svært fattig. 

På grunn av denne evalueringen har programmet fortsatt, og er nå i ferd med å bli adoptert til andre amerikanske byer. Flere har vist sin interesse og det har vært orientert om erfaringene i Det hvite hus med politisjefer, ordførere og andre interesserte fra hele landet til stede. Santa Fe startet et LEAD-program i 2014, og i følge statsadvokat Angela Pacheco trengte de lokale tjenestemenn ikke så mye overtalelse.  -De var sykt lei av å arrestere de samme menneskene igjen og igjen, sa hun.

Dette vet jeg at gjelder for norsk politi også. Jeg var i dialog med en politipatrulje som jobber i Oslo som uttrykte den samme frustrasjonen over å måtte gå etter de samme menneskene gang på gang. Mye tyder derfor på at norsk politi kan dra nytte av erfaringene fra USA, og slutte å arrestere mennesker som alle vet at trenger hjelp, ikke fengsel eller bøter. Politikvinnen jeg snakket med, Deanna M. Nolette, kommer til Norge på ferie i juli 2016. En oppfordring er herved sendt til både norsk politi, Storting og byrådet i Oslo om å bruke anledningen til å be henne fortelle om deres erfaringer.

Jeg har snakket med henne allerede og hun ville gjerne bidra!

* Du kan lese mer om suksessen til LEAD-programmet i Seatte Times, i The Wall Street Journal eller på Open Society sine siderLES OGSÅ MINE ANDRE INNLEGG OM SAMME TEMA:

Heroin på resept fungerer langt bedre enn straff og politi

Rusproblemer løses ikke med bøter, fengsel eller bortvisning

Tullesvar fra helseminister

Kjære politimester Sjøvold: Mer politi fungerer dessverre ikke mot narkotika

Jeg svarer Jøsendal om cannabis: regulering eller forbud?

 

Én kommentar

Ole Jørgen Lygren

13.02.2016 kl.07:59

Her bør Justisministeren benytte anledningen til å få førstehånds kunnskap om konsekvensene av avkriminalisering i en Amerikansk storby . Så kanskje regjeringen tar innover seg at bruk av rusmiddler ikke er en sak for justis men for Helsevesenet og det må handles raskt da vi har mistet mer enn mennesker allerede

Skriv en ny kommentar

hits