spinnangr

Helseministeren svikter de svakeste

Helseminister Bent Høie står i veien for en prøveordning med heroinassistert behandling i Oslo. Begrunnelsen er  « ..det synes som effektene av heroinassistert behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativ tilbud til substitusjonsbehandling ...» Departementet vurderer derfor at det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige for å kunne gi den aktuelle pasientgruppen mer treffsikre tilbud».

Det er vanskelig å forstå hvilke "treffsikre tilbud" Helsedepartementet sikter til.
Enda vanskeligere å forstå hvilken gruppe de sikter til, ettersom det er mer enn nok forskning som konkluderer med at heroinassistert behandling kan hjelpe nettopp dem som faller ut av ordinær substitusjonsbehandling/LAR. En forskningsrapport fra 2015 publisert av British Journal of Psychiatry konkluderer med at evidensen er sterkere enn tidligere for at dette er en formålstjenlig behandling til de brukerne som ikke responderer positivt på metadon og annen substitusjonsbehandling. Flere har også pekt på at dette er lønnsomt fordi den fører til store reduksjoner i kriminalitet og at færre kjøper heroin på det svarte illegale markedet.
Men selv om heroinassistert behandling gir en reduksjon i kriminalitet og mindre penger til organisert kriminalitet som omsetter heroin, er det viktigste at det har vist seg å kunne gi pasientene bedre livskvalitet og en redusert smittefare.

Hva betyr avslaget for byens avhengige som ikke har utbytte av LAR?

Det er krevende å skulle skaffe heroindoser flere ganger for dagen. Noen har få alternativer til å begå kriminalitet, tigge eller prostituere seg for å få tak i et medikament de er blitt sterkt avhengige av. Dersom de tyngste brukerne kan få heroin gjennom en helsetjeneste gjør dette at de kan få bedre livskvalitet, der er langt mindre utsatt for smitte og overdoser. Med dette øker man også sannsynligheten for at de kan komme seg ut i arbeid og få seg et nettverk i et ikke-brukende miljø. Ingen har noen gang dødd av overdose mens de har vært i behandling med heroin, men alle vet at faren er stor på gata. Skitne nåler og mangel på trygge brukerrom øker risikoen for sykdommer og dårlig helse.

Dessverre er det slik at mange også har psykiske lidelser, og angst er meget vanlig. Mange av dem som sliter i LAR sier behandling med opiatene heroin eller morfin ville stabilisert dem bedre enn det som oppnås med de nåværende medikamentene. Å utvide medikamentutvalget i substitusjonsbehandling til å inkludere heroin og morfin og samtidig lempe på regler for å medisinere andre lidelser enn avhengighet (eksempelvis angst) vil bidra til at flere lykkes. Folk er forskjellig, derfor trenger de også ulike medisiner/medikamenter for å få mer orden på livet sitt.

Noen blir nok aldri medikamentfri, men kan få et godt liv likevel med riktige medikamenter i mindre doser.
Målet om rusfrihet er flott når det fungerer, men desto mer ødeleggende for dem som ikke klarer det. Erfaringer fra en rekke land viser at heroinassistert behandling kan gi samfunnets svakeste en mulighet til å leve et nær normalt liv. I tillegg er tiltaket effektivt for de politikerne som er opptatt av at narkomane ikke skal prege gatebildet. Så er det kanskje slik at noen for alltid vil være avhengige, men flere kan leve et greit liv med medikamenter der de kan få rom til mer i livet enn bare rusen.

Det er meget trist at helseministeren i overdoselandet Norge ikke vil gi de tyngste brukerne en reell sjanse til et bedre og mer verdig liv. Dette vil bli stående som et pinlig kapittel i partiet Høyre sin historie.

n kommentar

Morten

23.04.2016 kl.10:27

Narkotikapolitikken som er frt fram til i dag av et bredt politisk flertall til framst som hatkriminalitet senere.

Skriv en ny kommentar

hits